Мета та завдання

2.1. Організація створена з метою всебічної підтримки та розвитку громадян України, сприяння розвитку української демократії; розробки, вивчення і вдосконалення законодавства шляхом внесення пропозицій через уповноважених представників до державних органів влади і управління, задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, та інших спільних інтересів членів Організації.

2.2. Основними цілями та завданнями Організації є:

- створення умов та проведення заходів спрямованих на розвиток громадянського суспільства;

- вплив на органи державної влади та органи місцевого самоврядування з метою захищення інтересів народу України та укріплення суверенітету держави;

- залучення громадян до вирішення соціально-економічних проблем для забезпечення їм гідного існування та захисту їх престижу;

2.3. Для Мета та завдання виконання своїх статутних цілей і завдань Організація має право:

- представляти і захищати законні права та інтереси Організації, членів Організації, а також права та інтереси суб’єктів підприємництва в органах державної влади і управління та інших громадських Організаціях;

- вносити через своїх представників пропозиції до органів влади і управління, щодо діяльності в області підприємництва;

- брати участь у політичній діяльності;

- приймати участь у формування соціальних програм;

- засновувати засоби масової інформації;

- мати друковані органи, інші засоби масової інформації, видавництва, поліграфічні підприємства;

- виготовляти та розповсюджувати навчальні, методичні та інщі інформаційні матеріали, а також пропагувати свої ідеї та цілі;

- одержувати від органів державної влади і управління та Мета та завдання органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі, в порядку та в межах передбачених чинним законодавством України;

- брати участь у національних та міжнародних конференціях та інших зборах, пов’язаних з підтримкою і розвитком підприємництва;

- залучати на договірній основі підприємства, Організації та приватних осіб для виконання проектів по основній діяльності Організації;

- здійснювати у встановленому порядку співробітництво з органами виконавчої влади, міжнародними Організаціями, установами, фондами, іншими недержавними органами у сфері розвитку і підтримки підприємництва;

- організовувати конференції, симпозіуми, семінари, пов’язані з виконанням статутних цілей;

- у встановленому порядку звертатися до органів Мета та завдання державної влади і управління для отримання інформації для здійснення Організацією своїх цілей і завдань, передбачених цим Статутом;

- у встановленому Конституцією та спеціальним законодавством порядку (при наявності такого спеціального ззаконодавства) організовує та проводить, а також приймає участь в Організації та проведенні масових заходів по захисту прав членів Організації, включаючи пікети, мітинги, демонстрації, вуличні ходи та інши подібні масові заходи.

- Реалізує інші повноваження, передбачені чинним законодавством.


documentaiqtfcb.html
documentaiqtmmj.html
documentaiqttwr.html
documentaiqubgz.html
documentaiquirh.html
Документ Мета та завдання