Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання

Відповідно до статті 378 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що:

1) громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах:

в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, - у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів, кожного найменування на одну особу;

без упаковки - у кількості, що не перевищує 2 кілограмів кожного найменування на одну особу;

без упаковки - неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну особу;

2) під час ввезення громадянами Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання на митну територію України зазначених харчових продуктів здійснюється їх декларування (шляхом вчинення дій, усно або письмово за бажанням власника таких продуктів або на вимогу посадової особи митниці).

ДМСУ НАКАЗ 18 лютого 2006 р. N 137

Про затвердження Правил застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 березня 2006 р. за N 217/12091

Відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944), Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіото, 1973), статті 68 Митного кодексу України, з метою спрощення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом, і для наближення митних процедур до міжнародних стандартів

1.1. Ці Правила Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання розроблено з метою наближення порядку застосування митними органами спрощеного митного контролю предметів громадян до міжнародних стандартів.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

"зелений" коридор - зона спрощеного митного контролю, яка є частиною зони митного контролю на території (у приміщенні) аеропорту, облаштована належним технічним та інформаційним обладнанням і призначена для здійснення в спрощеному порядку митного контролю товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, а також оподаткуванню й на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон або обмежень;

"червоний" коридор - частина зони митного контролю на території (у приміщенні) аеропорту, призначена для здійснення Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання в установленому законодавством порядку митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, а також оподаткуванню чи на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Інші терміни вживаються в цих Правилах у значеннях, установлених законодавством України.

1.3. Спрощений митний контроль застосовується як при в'їзді громадян на митну територію України, так і при виїзді за її межі.

1.4. У місцях здійснення митного контролю, у тому числі спрощеного, на території (у приміщеннях) аеропорту створюються та позначаються зони митного контролю."Червоний" і "зелений" коридори мають додатково відповідні кольорові позначення, написи Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання, покажчики напрямку руху тощо. Закінчення "зеленого" коридору позначається білою лінією.

1.5. Інформація про митні правила, потрібна громадянам для визначення можливості проходження митного контролю "зеленим" коридором, розміщується перед зоною митного контролю та в цій зоні.

Така інформація повинна містити попередження про відповідальність за порушення митних правил.

Для роз'яснення громадянам порядку переміщення предметів через митний кордон України зона митного контролю може бути облаштована місцями подання інформаційної допомоги з питань митної справи.

1.6. За рішенням посадової особи митного органу може здійснюватися вибірково митний контроль предметів, що переміщуються громадянами в ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі, з розпакуванням місць багажу та/або із Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання застосуванням технічних засобів митного контролю (металодетекторів, інтроскопів тощо).

На вимогу посадової особи митного органу громадянин зобов'язаний пред'явити вміст ручної поклажі та/або супроводжуваного багажу.

Ретельний огляд предметів здійснюється в спеціально відведених для цього приміщеннях митного органу.

1.7. Митний контроль предметів, переміщуваних громадянами, може здійснюватися спільно з іншими контрольними службами (органом охорони державного кордону, контролю на авіаційну безпеку тощо).

1.8. Предмети громадян перебувають під митним контролем з моменту переміщення цих предметів у зону митного контролю.

Митний контроль предметів громадян закінчується:

з моменту переміщення цих предметів за межі зони митного контролю - у разі обрання громадянином "зеленого" коридору;

після здійснення в повному обсязі митного Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання оформлення цих предметів - у разі ввезення їх на митну територію України й обрання громадянином "червоного" коридору;

після здійснення в повному обсязі митного оформлення цих предметів та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму, - у разі вивезення предметів за межі митної території України й обрання громадянином "червоного" коридору.

1.9. Громадянин самостійно приймає рішення про проходження спрощеного митного контролю чи митного контролю з поданням митної декларації - "зеленим" чи "червоним" коридором.

1.10. Відповідальність за порушення митних правил настає:

для громадянина, який обрав проходження митного контролю "зеленим" коридором Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання, - з моменту перетину громадянином білої лінії, що позначає закінчення "зеленого" коридору;

для громадянина, який обрав проходження митного контролю "червоним" коридором, - з моменту прийняття посадовою особою митного органу митної декларації до оформлення, тобто проставлення на ній відбитка штампа "Під митним контролем" і часу прийняття декларації.

1.11. У разі виявлення факту порушення громадянином митних правил посадова особа митного органу вживає заходів, передбачених законодавством України.


documentaiqjgfh.html
documentaiqjnpp.html
documentaiqjuzx.html
documentaiqkckf.html
documentaiqkjun.html
Документ Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання