Загальні положення. ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС

СТАТУТ

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС

ЗА РЕФОРМИ)

ВІТАЛІЯ КЛИЧКА"

Загальні положення

1.1. Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом - Партія) є політичною партією, що об'єднує громадян України, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії та сприяють її реалізації.

Скорочена назва Партії: Політична партія "УДАР Віталія Кличка",

1.2. Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України. „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту.

1.3. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її

членів, колегіальності керівництва, дотримання внутрішньопартійної дисципліни та демократії Загальні положення. ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС, самоврядування, законності і гласності.

1.4. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має окремий баланс, рахунки, у тому числі валютні, в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, партійну символіку та інші необхідні реквізити. Символіка Партії реєструється Міністерством юстиції України, у встановленому чинним законодавством України порядку.

1.5. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у судах, а також мати інші права та обов’язки, відповідно Загальні положення. ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС до чинного законодавства України.

1.6. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.7. Центральні органи Партії знаходяться у м. Києві.


documentaireoyj.html
documentairewir.html
documentairfdsz.html
documentairfldh.html
documentairfsnp.html
Документ Загальні положення. ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС